top

print

2018-04-16 15:34:54

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej w dniu 06.04.2018 r. decyzji znak: GPOS.6620.3.2017 dla Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców, ul. Gen. Sikorskiego 28, 62-420 Strzałkowo odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnie produkcyjno magazynowe do produkcji serów miękkich, powierzchnie handlowe, administracyjne i socjalne na działkach oznaczonych nr ewid. 471/1, 472/4, 472/3, obręb Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Strzałkowo, dnia 06.04.2018 r.

 

GPOS.6220.3.2017

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam

o wydanej w dniu 06.04.2018 r. decyzji znak: GPOS.6620.3.2017 dla Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców, ul. Gen. Sikorskiego 28, 62-420 Strzałkowo

odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnie produkcyjno magazynowe do produkcji serów miękkich, powierzchnie handlowe, administracyjne i socjalne na działkach oznaczonych nr ewid. 471/1, 472/4, 472/3, obręb Strzałkowo, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. nr 16.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                      Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                         Dariusz Grzywiński

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 16.04.2018 15:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bot foot
bip bip