top

print

2018-03-29 12:16:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzałkowo o wydanej decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

 

Strzałkowo, dnia 28.03.2018 r.

 

 

GPOS.6220.16.2015

 

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

zawiadamiam

o wydanej w dniu 28.03.2018 r. decyzji znak: GPOS.6620.16.2015 dla Pana Bartłomieja Przywartego, zam. Ostrowo Kościelne 4a, 62-420 Strzałkowo

odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – chlewni dla tuczu świń wraz  z infrastrukturą na działce oznaczonej numerem geod. 220, obręb Babin Olędry, gm. Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu pok. Nr 16.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                              Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                Dariusz Grzywiński

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Jakub Malinowski
Data powstania: 29.03.2018 12:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
bot foot
bip bip